Květiny jsou živými organizmy a ve svém vývoji pokračují i po řezu. Při troše péče o ně se ze svých květin můžete těšit dlouhou dobu. Několik základních rad a tipů (doporučení) vám pomůže značně prodloužit jejich život a krásu:

roses

Vždy používejte čisté nádoby a čistou vodu. Tímto opatřením předcházíte růstu baktérií, které mohou ucpávat pletiva rozvádějící vodu ve stonku rostliny. Vázy a jiné nádoby lze čistit běžnými prostředky na bázi chlóru.

Květiny vložte do vody okamžitě po řezu. Pokud ponecháte květiny po řezu na vzduchu, uzavřou se přirozenou fyziologickou reakcí květiny na vzniklé poranění vodivé cévy v době kratší než jedna minuta. Květiny seřezávejte velmi ostrým nožem, pod úhlem. Nepoužívejte nůžky, tyto mohou způsobit zmáčknutí a uzavření vodivých cév a neroztřepte nebo nerozdrťte konečky stonků.

Olistění řezaných květin nesmí zasahovat až do vody. Listy uvolňují do vody fenoly, které blokují cévy, brzdí rozvoj pupenů a urychlují uvadání a chřadnutí květin. Kromě toho jsou také dobrou živnou půdu pro mikroorganizmy.

Tvrdá, zásaditá voda zkracuje životnost. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, můžete ke zlepšení kvality vody použít deionizér nebo do ní přidat trošku kyseliny citrónové. Nadměrný obsah sodíku ve vodě je jedovatý pro karafiáty a růže, zatímco příliš mnoho fluoru poškozuje gerbery, gladioly a frézie.

Vlažná voda se doporučuje pouze pro několik druhů rostlin, jako je například Heliconia. Pro jiné druhy řezaných květin může být naopak velmi škodlivá. Nikdy nepoužívejte horkou vodu – poškozuje všechny květiny.

Přidávání nutričních přísad obvykle zlepšuje nejenom životnost, ale také vývoj květin. Zčásti je to dáno jednotlivými výživnými složkami, ale i tím, že tyto přísady obvykle obsahují ingredience, které zpomalují rozmnožování bakterií. Některé druhy řezaných květin vyžadují speciální přísady. Když si donesete květiny domů, snažte se vyhnout velkým teplotním rozdílům. V zimním období se doporučuje přizpůsobit jejich teplotu na místě, které není přímo vyhřívané, při teplotě kolem +15°C (60°F) a až poté je přemístit do vyhřáté místnosti.

Nikdy neponechávejte řezané květiny v uzavřeném autě nebo na jiném místě s nadměrně vysokou teplotou. Snažte se na co nejmenší možnou míru omezit dlouhou dopravu a dehydrataci. Neumisťujte květiny do průvanu a kytici ponechejte zabalenou v papíru co nejdéle. Dehydratace může vést ke vzniku vzduchových bublin ve vodivých cévách a tyto brání průtoku tekutin i poté, co jsou květiny umístěny opět do vody.

Vyhněte se teplotám kolem bodu mrazu. Některé druhy květin při těchto teplotách hynou během několika vteřin. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, ale zabraňte vzniku průvanu. Řezané květiny uvolňují etylén, rostlinný hormon, který při vysoké koncentraci blokuje cévy a urychluje rozklad tkání. Abychom zabránili vyšším koncentracím, je určitá cirkulace vzduchu nezbytná. Vyšší obsah etylénu může být také způsoben přítomností cigaretového kouře, výfukových plynů nebo blízkostí zralého ovoce, především jahod a rajčat.

Z řezaných květin jsou na poškození etylénem nejvnímavější Agapanthus, Antirrhinum, Bouvardia, Campanula, karafiáty, Delphinium, Euphorbia, Gypsophila, lilie, Phlox a Trachelium.

U některých druhů květin si můžete všimnout ztrátu zbarvení konečků stonků. Ve většině případů je to důsledek preventivních ošetření provedených u pěstitele, cílem kterých je zlepšit životnost květin. Tato ztráta zbarvení není příznakem žádného onemocnění rostliny.

Zdroj: florplant.cz/tipy.html